OZNAKA VRAT OPIS POŽARNA ODPORNOST SLOVENSKO TEHNIČNO SOGLASJE CERTIFIKAT
KD30 Enokrilna in dvokrilna kovinska vrata EI230 STS-14/0020 CERTIFIKAT O NESPREMENLJIVOSTI LASTNOSTI
REG2-0004-03-ZGPro1 - 2359
KD60 Enokrilna in dvokrilna kovinska vrata EI260 STS-14/0020 CERTIFIKAT O NESPREMENLJIVOSTI LASTNOSTI
REG2-0004-03-ZGPro1 - 2359
KD90 Enokrilna in dvokrilna kovinska vrata EI290 STS-14/0021 CERTIFIKAT O NESPREMENLJIVOSTI LASTNOSTI
REG2-0004-03-ZGPro1 - 2361
KD120 Enokrilna in dvokrilna kovinska vrata EI2120 STS-14/0021 CERTIFIKAT O NESPREMENLJIVOSTI LASTNOSTI
REG2-0004-03-ZGPro1 - 2362
KD SD30-DV Dvokrilna kovinska drsna požarna vrata  EI130 STS-15/0012 CERTIFIKAT O NESPREMENLJIVOSTI LASTNOSTI
REG2-0004-03-ZGPro1-2528 
KD SGD30-DV Dvokrilna zastekljena drsna požarna vrata  EI130 STS-15/0012 CERTIFIKAT O NESPREMENLJIVOSTI LASTNOSTI
REG2-0004-03-ZGPro1-2528 
KD SD30-EV Enokrilna kovinska drsna požarna vrata  EI130 STS-15/0012  CERTIFIKAT O NESPREMENLJIVOSTI LASTNOSTI
REG2-0004-03-ZGPro1-2528 
KD SGD30-EV Enokrilna kovinska zastekljena drsna požarna vrata  EI130 STS-15/0012 CERTIFIKAT O NESPREMENLJIVOSTI LASTNOSTI
REG2-0004-03-ZGPro1-2528
KD SD60-DV Dvokrilna kovinska drsna požarna vrata  EI260 STS-15/0012  CERTIFIKAT O NESPREMENLJIVOSTI LASTNOSTI
REG2-0004-03-ZGPro1-2529 
KD SGD60-DV Dvokrilna zastekljena drsna požarna vrata  EI260 STS-15/0012  CERTIFIKAT O NESPREMENLJIVOSTI LASTNOSTI
REG2-0004-03-ZGPro1-2529 
KD SD60-EV Enokrilna kovinska požarna vrata  EI260 STS-15/0012  CERTIFIKAT O NESPREMENLJIVOSTI LASTNOSTI
REG2-0004-03-ZGPro1-2529 
KD SGD60-EV Enokrilna zastekljena požarna vrata  EI260 STS-15/0012  CERTIFIKAT O NESPREMENLJIVOSTI LASTNOSTI
REG2-0004-03-ZGPro1-2529 
KD/SM   / STS-09/0061  
KD/SR   / STS-09/0061  
KD/MM   / STS-09/0061  
JANSEN JANISOL C 4 EI 30 Požarna vrata s ali brez stranskimi svetlobami in nadsvetlobo ter požarne stene EI 30 STS-10/0036 CERTIFIKAT O SKLADNOSTI
REG2-0004-03- ZGPro - 1819
JANSEN JANSIOL C 4 EI 60 Požarna vrata s ali brez stranskimi svetlobami in nadsvetlobo ter požarne stene EI 60 STS-12/0052 CERTIFIKAT O SKLADNOSTI
REG2-0004-03- ZGPro - 1818
JANSEN JANSIOL C 4 EI 90 Suhomontažni podboj za enokrilna ali dvokrilna vrata z/brez nadsvetlobe EI 90 STS-09/0006 CERTIFIKAT O SKLADNOSTI
REG2-0004-03- ZGPro - 2214

 

Testiranje

Lastnosti naših proizvodov nenehno preizkušamo in preverjamo v pristojnih laboratorijih. Potek testiranja požarnih drsnih vrat v požarnem laboratoriju, Zavoda za gradbeništvo, si lahko ogledate v FILMU.

DEKLARIRANE LASTNOSTI NAŠIH PROIZVODOV

LASTNOSTI:

MODEL VRAT:

POROČILO:

STANDARD:

REZULTAT:

OPOMBE:

TOPLOTNA PREHODNOST

KD EV/DV 30
KD EV/DV 60
KD EV/DV 90
KD EV/DV 120

P 0278/13-520-1

SIST EN ISO 10077-1:2007
SIST EN ISO 1007-2:2012

UD = 0,86 - 1,2 W/m2K

 

DIMNOTESNOST

KD EV/DV 30
KD EV/DV 60
KD EV/DV 90
KD EV/DV 120

P 0208/08-520-1

SIST EN 13501-2:2003

Prepustnost zraka pri tlačni razliki 25 Pa je lahko največ 3 m3/h na meter pripire.

 

PREPUSTNOST ZRAKA NA PRIPIRAH

KD EV/DV 30
KD EV/DV 60
KD EV/DV 90
KD EV/DV 120

P 0208/08-520-2

SIST EN 12207:2000

Razred 3

 

ZVOČNA IZOLIRANOST

KD EV/DV 30
KD EV/DV 60
KD EV/DV 90
KD EV/DV 120

P 1174/10-510-1

SIST EN ISO 717-1 (1997)

Rw=43 dB

LABORATORIJSKO

ZVOČNA IZOLIRANOST

KD EV/DV 30
KD EV/DV 60
KD EV/DV 90
KD EV/DV 120

P 1311/99-510-1

SIST EN ISO 717-1, 1997-4

Rw=39 dB

LABORATORIJSKO

IP

KD EV/DV 30
KD EV/DV 60
KD EV/DV 90
KD EV/DV 120

T211-0355/13

IEC 60529:2001

IP56

 

VODOODPORNA VRATA

 

T211-0294/14

   

IPX7 test, Handle force test

 

Deržič Rudolf, s. p.
Veliki Obrež 3
8257 Dobova

    (C)2010 - 2017 Vse pravice pridržane - Vsebino ali dele vsebine prepovedano kopirati brez soglasja Deržič Rudolf, s. p.