Zaradi želje po zagotavljanju celovite storitve našega proizvodnega programa vam lahko zagotovimo tudi vse potrebne prevoze naših izdelkov z lastno prevozno službo od proizvodnih obratov, in sicer do mesta montaže ali na mesto, ki ga zahteva naročnik. Pokrivamo evropski in bivši jugoslovanski trg. Prevozništvo je namenjeno distribuciji lastnih proizvodov, v skladu z dogovorm pa lahko izvedemo tudi razne kombinirane prevoze.


  • prevoz1
  • prevoz2
  • prevoz3
  • prevoz4
  • prevoz5
  • prevoz6

 

Deržič Rudolf, s. p.
Veliki Obrež 3
8257 Dobova

    (C)2010 - 2017 Vse pravice pridržane - Vsebino ali dele vsebine prepovedano kopirati brez soglasja Deržič Rudolf, s. p.